Stěhování v Praze 4 je pro nás hračkou


Přestěhujeme vše, co po nás budete chtít. Přestěhujeme kompletní bytové vybavení i osobní věci. Přestěhujeme těžká i rozměrná břemena. Přestěhujeme také celé firmy. A nezalekneme se ani těžkých strojů. Takoví jsme my, stěhovací firma Mamut!

Stěhovací kamion

Stěhování po Praze 4, a nejen po Praze 4. Po celé Praze, po celém Středočeském kraji. A vůbec, po celé republice. A nebráníme se ani zakázkám, kdy se potřebujete přestěhovat i do zahraničí.

Ale dost už o tom co umíme. Řekněme si, jak takové stěhování probíhá.

Po zadání poptávky se na obě místa, na to odkud se stěhuje i na místo kam se stěhuje, vyrazí náš technik. Ten se stane dozorem nad celou akcí. Místa si prohlédne, zjistí různá možná úskalí, posoudí možnosti využití výtahů, nebo naopak nutností použít schodiště. Také prověří přístupové cesty. Zjistí, jestli bude získat nutná povolení (k vjezdu, k parkování). Samozřejmě také prohlédne a spočítá stěhované předměty. Na základě zjištění nechá vypracovat předběžnou cenovou nabídku. Pokud jí zákazník odsouhlasí, vstoupí stěhování do přípravné fáze.

Bezpečné obaly

Zákazníkovi jsou nabídnuty obalové matriály a je mu doporučen způsob balení. I to však mohou provést naši pracovníci. Dohodne se den D, a hodina H. V dohodnutou dobu začne stěhování naostro. Z původního bytu jsou opatrně vyneseny křesla, skříně a veškerý nábytek včetně krabic s osobními věcmi. Rovněž je odpojena veškerá technika, jako televize či počítače. Vhodným stěhovacím vozem jsou dopraveny na novou adresu, kde jsou vyneseny do určeného bytu a rozmístěny tak, jak zákazník žádá. V případě požadavku můžeme opět zapojit převezenou techniku. Vystěhovaný, prázdný byt se mezitím uklízí a je-li to zapotřebí, je vymalován do původního stavu. Je určitě pro zákazníka zajímavé, že je naše firma pojištěna pro případ zaviněných škod na stěhovaných předmětech. Zákazníkovi tedy z naší strany nehrozí žádná újma.