Na zábradlí kováře?

O zábradlích již bylo řečeno vše. Každý materiál, každý typ konstrukce, každý design najde své příznivce a odpůrce. U zábradlí je především důležité, aby esteticky dotvářelo vzhled a ideu interiéru. Ne všude se hodí zábradlí ze skla. To je vhodné u moderních staveb, kde stěny jsou v designu litého betonu. Do staveb ze dřeva, tím si lze domýšlet roubenky a podobné stavby by skleněné zábradlí působilo zřejmě rušivě, ale dřevěné zábradlí by v tomto interiéru sedělo docela dobře. Ale pozor, do interiéru, kde hlavní roli hraje dřevo, se náramně hodí i zábradlí kované.

Kované zábradlí v exteriéru

Kované zábradlí, přesto že se jedná o technologii s obrovsky dlouhou historií, lze označit za stále moderní. V kovaném zábradlí se skrývá jednoduchost, umění kovářského řemesla a vždy přítomná originalita. Proto je kované zábradlí velice populární a žádané i u významných investorů.

Kované zábradlí se vyrábí v několika typech. Jednak se jedná o kovanou výplň zábradlí. Nebo se v zábradlí, v jeho konstrukci upevňují jednotlivé kované šprušle. Není neobvyklá ani vzájemná kombinace těchto typů.

Pokud zákazník objednává kovové zábradlí, výrobce nejdříve posoudí stav podle výkresové dokumentace, a připraví si první návrhy. Ty doladí po následném přesném vyměření stavby. Po konzultaci se zákazníkem vypracuje finální výkresovou dokumentaci, kterou zkonzultuje se zákazníkem. Dojde k vyřešení mnoha detailů, čímž se předchází mnoha možným nesrovnalostem a problémům.

Návrh musí zákazník odsouhlasit

Teprve po odsouhlasení výkresové dokumentace se přistupuje k samotné výrobě jednotlivých dílců a komponent. Výroba kovaného zábradlí není žádnou sériovou výrobou a je nutno počítat se skutečností, že bude trvat i několik týdnů. Tuto dobu může rovněž prodloužit i zvýšená poptávka, která se objevuje v některých sezonních obdobích. Je proto dobré, aby si zákazník kované zábradlí objednával s dostatečným předstihem, aby jeho montáž zapadla do harmonogramu stavby.