Maturita

Čeká vás letos maturitní ročník? Po čtyřech letech studia na střední škole přichází ta obávaná zkouška z dospělosti, jak se jí obecně říká. Skládat maturitní zkoušku je první velkou zátěží pro studenty. I ti, kteří celým studiem prošli s výbornými známkami, mohou u maturity selhat, třeba díky trémě a stresu. Maturitní zkoušky jsou už nějakou dobu řízené centrálně. Jsou dané jak termínově, tak testy, které jsou studenti povinni úspěšně složit.

absolventi

Státní maturita má povinné předměty, které jsou společné pro všechny studenty na všech středních školách. Na všechny maturanty tak čeká zkouška z českého jazyka a volitelně z matematiky nebo cizího jazyka, kde si mohou volit z pěti cizích jazyků, převážně je to angličtina. Další tři povinné zkoušky jsou z předmětů, které si určuje přímo škola, dle svého zaměření. Předměty tedy budou školu od školy jiné.

Maturita se skládá v několika dnech, protože se skládá jak písemně, tak ústně. A písemná část z českého jazyka a matematiky, nebo z cizího jazyka, se vyhodnocuje mimo školu, toto zajišťuje pro Ministerstvo školství firma CERMAT, která zaručuje nezávislost při hodnocení.

zkouška

Složit zkoušku z dospělosti, ukončit studium na střední škole maturitní zkouškou, to může být poslední krok vašeho studia, ale také první krok pro přijetí na vysokou školu. Ať tak nebo tak, vždy je to důvodem k oslavě a každá třída nebo škola bude pořádat maturitní ples. Je to významná společenská událost, kterou byste si neměli nechat ujít. Neměli byste podcenit šaty, ideální je navštívit nějakou půjčovna plesových šatů Praha a zamluvit si šaty, které celou slavnostní chvíli podtrhnou a doladí. Skládat maturitní zkoušku je velký životní krok, nezáleží až tak na tom, jaké budete mít na maturitním vysvědčení známky, ale záleží na papíru samotném. V každém zaměstnání jej budete ukazovat.