K technice masáží vám stačí instruktážní video


o ontent-Type“ content=“text/html; charset=UTF-8″>

NÄ›kteří lidé vyhledávají pravidelnÄ› různé masážní procedury, aby jim zlepÅ¡ily kvalitu života. Masáží existuje celá Å™ada typů, které se liší technikou i Äástí tÄ›la, na níž jsou provádÄ›ny, ovÅ¡em aÅ¥ už se jedná o jakoukoli z nich, nelze jim upřít jejich úÄinnost. Masáže pomáhají již samy o sobÄ› tím, že jde o doteky lidskou dlaní a pÅ™edávání energie, Äímž dochází k uvolnÄ›ní a potlaÄování Äi rozpouÅ¡tÄ›ní fyzických i psychických bloků, nahromadÄ›ných bÄ›hem života, zejména díky chronickému stresu.

kanál YouTube

Masáže můžete provádÄ›t i doma sami, staÄí se nauÄit základní techniky a znát pravidla, jak postupovat, a k tomu potÅ™ebujete nÄ›jaké instrukce.

Ideální je, jestliže jste v kontaktu se zkuÅ¡eným masérem, jenže ne každý se vám bude chtít profesionálnÄ› vÄ›novat, a také na vás nemusí mít dostatek Äasu. Existuje vÅ¡ak způsob, jak si masáže osvojit, a sice stažením instruktážních videí z Internetu. Je jich tu celá Å™ada, a mezi nimi i velmi úÄinné reflexní masáže chodidel.

provádění masáží

Reflexní masáže lze aplikovat i sami na sobÄ›, i když nejúÄinnÄ›jší jsou vždy na druhé osobÄ›. Lze je využít v rodinÄ› i mezi přáteli, nejlépe vždy mezi osobami odliÅ¡ného pohlaví. Co vÅ¡e vám reflexologie poskytne, vám prozradí mnohé texty na Internetu, ale právÄ› také videa a ta si můžete stáhnout, dokud jsou na tom místÄ› jeÅ¡tÄ› dostupná.

Jestliže objevíte kvalitní zdroj pro reflexologii, neváhejte a video si stáhnÄ›te YouTube video downloaderem co nejdříve, protože se může stát, že tu bude jen omezenou dobu. A jak poznat kvalitní zdroj? Zejména vám vysvÄ›tlí, kde se nachází body jednotlivých orgánů, jak na nÄ› tlaÄit, aby to mÄ›lo významný vliv, jak Äasto masáž provádÄ›t, jaký je rozdíl mezi levým a pravým chodidlem, a můžete se tu i dozvÄ›dÄ›t, jakou používat obuv, abyste reflexní terapii podpoÅ™ili. Cílem této techniky je uvolnit energetické blokády v orgánech, nastartovat a podpoÅ™it procesy, které tÄ›lo využívá ke své regeneraci, což má i příznivý vliv na naší psychiku.