Jak důležitý je pasametr pro výstupní kontrolu

Výstupní kontrola je profesní zaměření ve strojírenství, které je zodpovědné za dodávku finálních výrobků na trh. Jinými slovy, brání odbytu zmetků, které neodpovídají příslušným parametrům či rozměrům. Týká se to veškerých průmyslových výrobků na trhu, v nichž se strojírenská výroba nějak uplatňuje, například v automobilovém průmyslu, v zemědělství, ve výrobě nábytku, elektroniky, domácích spotřebičů, sportovních potřeb, nářadí, hraček a mnoha dalších produktů.

strojírenské výrobky

Kontrolor při své práci potřebuje kromě klidu a soustředění zejména dobře skalibrované měřidlo, kterým bude prověřovat jednotlivé kusy. Většinou to bývá tzv. pasametr, což je velmi přesný přístroj, měřící pouze odchylky od správného rozměru. Pasametr se patřičně nastaví a přikládají se k němu obráběné kusy, aby se zjistilo, zda odpovídají povolené rozměrové toleranci, či nikoli. Kdybychom tato měřidla neměli, musel by se měřit každý kus zvlášť běžným měřidlem, což je pracné, zdlouhavé a nepříliš ekonomické.

ozubená kola

Pasametry se uplatní zejména při větším kusu obrobků, kde se ve výrobním procesu počítá každá uspořená vteřina, což se pak promítá do celkových nákladů firmy. Pravdou je, že se s těmito měřidly příliš často nesetkáte v kusové výrobě a údržbě, i když v některých případech i zde mají pasametry svá opodstatnění.

Cena komparačních (poměrových) měřicích přístrojů není z nejnižších, jedná se o velmi přesné přístroje, a tak vás jistě nepřekvapí, že se pohybuje v jednotkách až desítkách tisíc korun. Toto je opět jeden z důvodů, proč je využít při velkých sériích vyráběných kusů, aby se i tato součást provozních firemních nákladů brzy zaplatila.

S pasametry se seznamují již žáci středních odborných škol, je to běžná součást výuky studentů, zaměřených na strojírenskou technologii, přípravu výroby či strojírenskou konstrukci.