Hadrianus – císař cestovatel

Hadrianus se narodil roku 76 v Římě. Na trůn nastoupil v roce 117 jako nástupce zesnulého císaře Traiana. Ten jej na konci své vlády adoptoval a prohlásil za následníka trůnu. Takový systém nástupnictví byl typický pro období tzv. adoptivních císařů, které trvalo téměř sto let.
Přesto, že ihned po svém usednutí na trůn přesvědčil senát, aby svého předchůdce Traiana prohlásil za boha, svou politiku směřoval úplně opačným směrem. Hlavní prioritou už nebyla jen agresivní a neorganizovaná expanze a podrobování dalších národů. Naopak se snažil o významné reformy státní správy a zabezpečení hranic říše.
Mezi další významný čin patří určitě posílení samosprávy v rámci státu. Nesoustředil se pouze na rozkvět a prosperitu hlavního města Říma a okolí, jako to dělala většina císařů před ním, ale usiloval o prosperitu říše jako celku. Podstoupil proto množství pravomocí místodržícím v různých koutech římského impéria.
hadriánův val.jpg
Zároveň je považován za největšího cestovatele mezi císaři. Sám osobně podnikal cesty po celé velké říši, navštěvoval provincie a řešil vzniklé problémy přímo v místě vzniku, a ne až z dalekého Říma. To mu vyneslo velkou popularitu, hlavně mezi prostým lidem.
Významným reformám se nevyhnula ani armáda. Hlavním úkolem už nebylo jen dobývání a podrobování dalšího území, ale hlavně zajištění hranic. Významnou památkou, která se z části dochovala až do dnešních dnů je obranný val , vybudovaný na příkaz císaře v dnešním Skotsku.
andělský hrad.jpg
Zabezpečení hranic přineslo říši na dlouhou dobu stabilitu a prosperitu. Ta byla narušena pouze rozsáhlým židovským povstáním v letech 115-117 a bylo krvavě potlačeno. Vyjma tohoto období byl však císař Hadrian známý hlavně svou laskavostí a spravedlivou vládou.
Hadrianus zemřel roku 138 po dlouhém období nejrůznějších nemocí. Pochován byl v mauzoleu v Římě, které sám nechal vybudovat a dneska je známé jako Andělský hrad.