V některých základních a mateřských školách vyučují angličtinu rodilí mluvčí

Rodiče dětí ve zmiňované škole již delší dobu poukazovali na nedostatek kvalitních kantorů, kteří vyučují angličtinu, a rodilého mluvčího tu jen uvítali. Do zajímavého projektu se zapojila Velká Británie, České republice nabídla spolupráci společnost Wattsenglish  a škola v Poděbradech byla jednou ze 150 českých základních a mateřských škol, která ihned po zajímavé nabídce vztáhla obě ruce.
papírový rozvrh
Spolupráce funguje na principu trojúhelníku – škola – rodilý mluvčí – rodiče dětí. Ti souhlasí s tím, aby se děti učily angličtinu buď formou klasické výuky, nebo, zvláště pro talentované děti, v zájmovém kroužku. Na Základní škole se to praktikuje tak, že v první a druhé třídě se děti seznamují s cizím jazykem při hodině matematiky nebo prvouky a teprve od třetí třídy je angličtina zařazena jako povinný cizí jazyk. V některých školách mohou rodiče svým hlasováním naopak rozhodnout o tom, zda v první třídě raději pro děti nezvolit nepovinný kroužek.
dobrý nápad

Příspěvek na rodilé mluvčí z fondů Evropské unie

Praxe ukazuje další pozitivum a tím je začlenění rodilých mluvčích do kolektivu kantorů. Funguje tu oboustranná spolupráce, Britové se učí velmi těžkému jazyku českému, rodilí Češi zas snáze přijímají výrazové prostředky nejrozšířenějšího jazyka světa. Pro učitele jsou lákavé i slangové výrazy a zdokonalují se především ve výslovnosti.
otázky v koulích
Společnost Waatsenglish se specializuje na děti předškolního věku a na první stupeň základních škol. Usnadňuje českým školám přístup právě k těm k rodilým mluvčím, kteří zároveň mají vzdělání pedagogického směru. Každý učitel musí mít minimálně bakalářský titul v tomto oboru a měl by umět alespoň trochu česky. České školy také této možnosti využívají i z toho důvodu, že lze získat na rodilého mluvčího dotaci z fondů Evropské unie. Za dva roky jeho práce může každá škola čerpat prostředky ve výši přes jeden milion korun.