Podnikání neznamená bohatství

V myslích těch, kdo znají soukromé podnikání jenom z doslechu nebo podle vnějších projevů v těch případech, kdy toto vzkvétá, panuje názor, že je takové podnikání dokonalé zaměstnání vedoucí k bohatství a životu v blahobytu. Každý laik si teoreticky dokáže představit, že podnikatel levně koupí a draho prodá a tím si snadno vydělá. Anebo takový podnikatel zaměstná lidi, kteří pro něj budou pracovat a vytvářet hodnoty, a on výsledky jejich práce jenom prodá, podle svého vlastního uvážení shrábne svůj dost velký podíl a zase má vystaráno.

mince centy

Z takových představ pak komukoliv lehce vyplyne, že je skvělé se soukromému podnikání věnovat. Protože se podnikatel má, a to aniž by ho sekýrovali jeho nadřízení, aniž by musel chodit do práce přesně od – do nebo snášel nějaké jiné nepříjemné nutnosti.

Jenže ono to samozřejmě ani zdaleka tak prosté není. Jistě, podnikání funguje v zásadě tak, jak bylo popsáno výše, byznys bývá na podobných principech založen, ale to neznamená, že když je tu obdobné fungování, jsou tu i obdobně jisté vysoké zisky. A často je naopak skutečností to, že si na sebe soukromí podnikatelé aspoň někdy nevydělají a nemají dost.

mince eura

I podnikatelé mohou dělat chyby, a ty se jim pak mohou vymstít i ekonomicky. A i kdyby podnikatelé chyby nedělali, stejně nemusí mít vystaráno, protože se na nich mohou podepsat třeba i notně neblaze i jiní. Odběratelé, obchodní partneři, stát…

Podnikatelům se zkrátka také nejednou zkomplikuje život. A jak tito nejednou zkusí, než to potom zase dají do pořádku! A co všechno pro to jenom musí udělat, aby nešli ke dnu!

Často si podnikatelé musí i půjčovat, aby své podnikání i sebe udrželi nad vodou. A protože se jen tak někomu nedůvěřuje a peníze se nepůjčují těm, kteří by je nevrátili, musí se prokazovat schopnost splácet, bez které nikomu nepůjčí. A hypotéka bez registru Americká hypotéka je pak půjčkou, u které uspějí podnikatelé nejsnáze.