Objevte kouzlo knihoven!

Knihovna – pro někoho každotýdenní návštěva, pro jiného velká neznámá. Proto si teď představíme jednotlivá oddělení, která knihovny mají a přiblížíme jejich služby:
 stoh knih
1. Dospělé oddělení
Je většinou rozdělena na další části – romány, válečnou literaturu, sci-fi, detektivní nebo historické knihy. Na oddělení by měl být také počítač pro veřejnost, aby si lidé mohli vyhledat knihy, které je zajímají v knihovnickém katalogu a snadněji je potom našli podle čísla. Pokud byste měli nějaký problém, požádejte kobsluhu, jistě Vám ráda poradí!
 
2. Dětské oddělení
Nejenže si zde můžete zapůjčit knihy pro děti a mládež, ale pořádají se tu i akce pro děti – různá tvoření, přespávání v knihovně, hraní deskových her, tématické dny s různými pohádkovými postavami a další.
 
3. Oddělení naučné literatury
Nabízí půjčování odborné literatury. Jedná se napříklado  přírodní vědy, lékařství, zemědělství, chovatelství, umění,  dějiny, zeměpis, apod.
 
4. Regionální oddělení
Bývá zaměřena na danou lokalitu. Najdete zde knihy o historii, významných osobnostech, články z regionálního tisku a další zajímavosti. Toto oddělení většinou nabízí i meziknihovní výpůjční službu, díky které si můžete požádat i o zapůjčení knih z jiné knihovny.
 
5. Čítárna
Knihovny odebírají mnoho desítek titulů novin a časopisů, které nejen, že půjčují domů, ale také si je v knihovně můžete v klidu přečíst.
 ebook kindle
6. Ostatní služby
Mezi další poskytované služby patří veřejný internet, kopírování, skenování, půjčování elektronických čteček, pořádání besed, školení a autorských čtení. Některé knihovny dokonce nabízí zdarma i rozvoz knih. Další knihovny využívají i biblioxy, což jsou schránky, do kterých můžete zapůjčené knihy a časopisy vrátit kdykoliv a nemusíte doržovat otevírací dobu, neboť se tyto boxy nachází v blízkosti knihoven a jsou volně přístupné.